Aktualności

"Wyprawka dla żaka" z Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż corocznie organizuje zbiórkę materiałów szkolnych w ramach akcji "Wyprawka dla żaka". Zebrane materiały trafiają za pośrednictwem różnych instytucji do potrzebujących dzieci. Także nasi uczniowie będą korzystać z zeszytów i materiałów plastycznych, które otrzymaliśmy w darze od konińskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Przydadzą się one bardzo, zwłaszcza że dzieci pojawiają się często w szpitalu nagle, bez własnych zesztów i piórników.

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości stwarza okazję nie tylko do radosnych obchodów, ale też do chwili refleksji nad naszą zawikłaną historią, czy też do rozmów o patriotyzmie w różnych czasach. W naszej szkole staraliśmy się połączyć radość z przemyśleniami i dyskusją. Dlatego, obok pieśni i piosenek związanych z naszą historią, znależliśmy miejsce na dyskusję o różnych wymiarach patriotyzmu, o postawach patriotycznych "skrojonych na miarę" różnych czasów. Nasi uczniowie stworzyli też Dekalog patrioty oraz dekoracje poświęcone polskiej symbolice narodowej.

Wspominamy tych, którzy odeszli

31 października na oddziałach dziecięcych odbyły się spotkania zaduszkowe, poświęcone ważnym postaciom życia kulturalnego i społecznego, które żegnaliśmy w upływającym roku. Wspólnie wspominaliśmy ludzi, którzy odeszli. Rozmawialiśmy o ich wyborach życiowych i nieprzewidywalności ludzkich losów. Na oddziale chirurgii dziecięcej uczniowie, korzystając z zasobów internetu, przygotowali prezentację multimedialną Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

Zajęcia dodatkowe poświęcone informatyce

30 października uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych poszerzających ich zainteresowania informatyczne. Tym razem poznawali sekrety programu PowerPoint, ucząc się, jak tworzyć atrakcyjne wizualnie i przejrzyste treściowo prezentacje multimedialne.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasi uczniowie przygotowali dla nauczycieli życzenia piękne w formie i intrygujące w treści. Wzięli też udział w zajęciach wychowawczych poświęconych roli nauczycieli w ich życiu i oczekiwaniom, jakie wobec nauczycieli kierują.

Strony

Subscribe to Zespół Szkól dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie RSS